Västerbottens Amatörgeologer

Styrelse för Västerbottens Amatörgeologer

styrelse
Från vänster: Anders Iacobaeus, Helene Rehnfors, Gianna Ragagnin, Karin Holmberg, Christina Ström, Jan Nilsson, Lars Møller Jensen, Daniel Viström, Leif Alperud.

Västerbottens Amatörgeologer

Org-nr: 802452-4145

Ordförande/chairman:
Vakant

Vice ordförande/vice chairman:
Gianna Ragagnin, 070-6029224

Sekreterare/secretary:
Lars Møller Jensen, 070-5090204, acgeologen@gmail.com

Kassör:
Christina Ström, 070-6398291, christina.m.strom@gmail.com

Ordinarie ledamöter:
Helene Rehnfors, 0730-326463, helene.rehnfors@gmail.com
Lennart Blomquist, 070-5174634, helb.blomqvist@gmail.com
Anders Iacobaeus, 070-5171589, anders.iacobaeus@telia.com

Suppleanter:
Eva Gustafsson
Daniel Viström

Adjungerad till styrelsen:
Lilian Strömgren

Revisorer:
Britt Andersson
Rose-Marie Bendiksen

Revisorssuppleant:
Anders Brundin

Valberedning:
Torbjörn Jonsson
Ingemar Lilienblad

Ansvariga för ordnande av förtäring på Lucia och årsmötet:
Lilian Strömgren
Christina Ström

Studieansvarig:
Helene Rehnfors

Lokalansvarig:
Anders Iacobaeus

Redaktör AC-Geologen:
Lars Möller Jensen

Redaktionskommitté:
Lars Möller Jensen
Anders Iacobaeus
Daniel Viström
Lennart Blomquist
Leif Alperud, bildredaktör

Webbansvarig:
Daniel Viström