STENSLIPNINGKURS I UMEÅ

© Antti Hulterström

Föreningen har i många år pratat om att starta stenslipkurser och planerat det genom inköp av begagnade maskiner, som under en längre tid genomgått översyn och uppgradering. Maskinerna är nu klara och efter två lokala träffar då de teoretiska delarna för sågning och slipning genomgicks var det dags för premiären i klubblokalen.

Ett av föreningens skickligaste slipare, Haldo Nilsson, Ö-vik, kom till Umeå och hade den 2/3 en "hands-on" för den första gruppen.
Sekreteraren var där och tog lite digitala bilder som nu är klara att visas.

Vill Du veta mera gå till kurssidan.


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord