Luciafirandet med VŠsterbottens Amatšrgeologer

© Antti Hulterström

Julfirandet inleddes som brukligt fšr Amatšrgeologerna med en fest med julgršt, skinksmšrgŒs och kaffe med kakor.

Det var mycket gott som Inger Jernefalk och karin Holmberg lagat till.

DŠrefter fšljde en frŒgesport, bildvisning med musik sammanstŠlld av Leif Alperud. Fantastiskt fina bilder med vŠltimad musik.
DŠrefter fšljde stenlotteri med vinster till mŒnga och en tipsrunda med ytterligareÊ med mineralvinster.

Det var ca 20 medlemmar som kommit till trŠffen och som deltog glŠdje i alla aktiviteterna.

Styrelsen genom v.ordf. Helene Rehnfors tackade ordfšrande fšr hans outtršttliga insatser fšr fšreningens verksamhet och ordfšranden tackade medlemmar och styrelse fšr det goda samarbetet.
En presentation av vŒrens kommande program med bla ett mŒnadsmšte i januari om UmeŒs dolda vattendrag och broar och en genomgŒng av VŠsternorrlands geologiÊÊ april infšr sommarens resa gjordes.

KvŠllen avslutades med julklappsutdelning och ett ytterligare bildspel med musik. DŠrefter tackade ordfšranden och šnskade alla En God Jul och ett Gott Nytt r.


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord