GEOLOGINS DAG I V€STERBOTTEN 2011

© Av Antti Hulterström

VŠsterbottens Amatšrgeologer har varje Œr arrangerat olika aktiviteter till Geologins Dag.

I Œr hade man tvŒ arrangemang.
En som pŒgick bŒde lšrdag och sšndag pŒ Gammlia i UmeŒ och en pŒ lšrdag med en Geologisk exkursion lŠngs VindelŠlven till EktrŠsk - strŠsk.

HŠr tvŒ bilder frŒn Gammlia som Torbjšrn Jonson skickat till mig. Programmet omfattade att bygga stentroll, gšra stensmycken, vaska guld, se filmer lyssna pŒ fšredrag och se ett vulkanutbrott med mera.

Patrik visar hur det gŒr till att vaska guld fšr ivriga barn. Foto T.J.
Fšreningens ordfšrande Anders Brundin har precis startat vulkanen. Foto T.J.

Bilderna hŠr nedan tagna av Antti kommer frŒn den geologiska exkursionen den 10 september.
Till exkursionen kom 16 medlemmar och intresserade.
Exkursionsledare var Torbjšrn Jonsson.
Exkursionen tog lite šver sex timmar och omfattade totalt 13 besšksplatser.
HŠr ett urval av bilder.
Tack Torbjšrn fšr en fantastiskt fin exkursion.

Samling infšr starten vid fšreningslokalen klockan 8.30
Exkursionsledaren Torbjšrn Jonnson till hšger delar ut dagens program.
NŠra TjŠlmark dŠr fluviala processer skapat landskapet.
Skalgrusbankar har hittats i dalgŒngen lŠngre fram till hšger.
LilltjŠrn Šr en stor dšdisgrop med klart vatten och med inplanterad Šdelfisk.
Vid lŠmpligt ljus kan man se botten lŒngt ner och se trŠd och rštter som bevarats.
En liten vŠg fšre sŒgen vid AvanŠs dŠr deltagarna tittar pŒ -
- ett fantastisk lanskap av Œsryggar och en avlŒng dšdisgrop.
Gladaberg - Lerfallet. Torbjšrn vŠntar tŒlmodigt pŒ gruppens ankomst.
HŠr en nŠrbild av en slamvulkan. De Šr mycket ovanliga.
EktrŠsk-Renbergets bergtŠkt ser vŠldigt spŠnnande ut.
Metavulkanit till vŠnster i kontakt med grov pegmatit och aplit.
Grov pegmatit och aplit med brottstycken av metavulkanit.
Metavulkaniten Šr Šldre Šn pegmatiten. HŠr ett brottstycke som brutits loss.
Aplit Šr en mycket finkornig granit som omger sjŠlva pegmatiten.
Mycket grovkornig pegmatit med kvarts, kalifŠltspat och biotitglimmer.
LšvgŒrd. VŠgskŠrning med vertikalstŠllda kvartsitiska och fyllitiska sediment.
Kvartsitiska sediment som en gŒng i tiden lŒg horisontellt.
Fyllitiska sediment šverdraget med svavelhaltig limonit.
De gula till ršdfŠrgade ytorna Šr utfŠllningar av jŠrnoxider.
VŠgen mot HŠggnŠs dŠr VindelŠlvens tidigare flšde gick och dŠr en U-dal
bildats av inlandsisen. Torbjšrn berŠttar med hjŠlp av en jordartskarta.

| Fšrsta sidan | Styrelsen | TjŠnster som fšreningen hŒller med | Fšreningens aktiviteter | In English |
| VerksamhetsberŠttelse | rsmštesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord