GEOLOGINS DAG I UMEÅ 2002

© Av Antti Hulterström

I helgen var det premiär för Geologins Dag år 2002 vid Umeå universitet. Syftet är att öka allmänhetens intresse och medvetenhet om geologi.
Och det var mycket folk som hade letat sig till KBC-huset vid universitetet.

Det fanns mycket att se. Vid ett bord kunde expertis identifiera vilken sorts sten Du snubblade på i skogen, vad den har för egenskap och vad man kan göra med den. Geologistuderande Henrik Hagman berättade vid ett annat bord hur man lokaliserar jordarter och berggrunder. fotograferade från ett flygplan, med ett stereoskop. Ovärderlig information vid byggnation och järnvägsdragning, bland annat. Utöver detta var det diverse utställningar, tipsrunda, barnens bild av jorden, bildvisning från Antarktis, guidad busstur till intressanta berggrundlokaler samt berg- och jordvärmeborrning som stod på programmet.

Mineraljakten hade ett informationsbord som Antti Hulterström ansvarade för och Västerbottens Amatörgeologers utställningsbord där Birgit Wiklund, Göran Axelsson och Thore Lindelöv informerade om föreningens aktiviteter och värvade några nya medlemmar.
Föreningen hjälpte också Torbjörn Jonsson, Umeå universitet att få ordning på mineralmontrarna en trappa ner.
Föreningen hade lite vid sidan av även mineralförsäljning som förstärkte föreningskassan som just nu är oroväckande låg.

Här Göran, Birgit och Thore vid föreningens bord.

Några intresserade besökare samt Birgit i samspråk med Torbjörn Jonsson, Umeå universitet.


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


2001- GeoNord