Dalaresan 2012

© Antti Hulterström

Här kommer resplanen för Dalaresan. Det finns några platser i minibussen men boka in dej fort om du vill ha en plats. Slulig bokningsdag för resan är den 4 juni men vi vill veta svar tidigare för minibussen.
mvh
Torbjörn
Sommarens resa-Dalarna
Program för sommarresan till Dalarna
Start måndag den 25 juni från Umeå. Inkvartering i Leksand hela veckan
Tisdag: Siljansringens bergarter. Leksand- Rättvik- Amtjärn- Unskarsheden- Östbjörka-
Solberga- Boda kyrka- Osmundberg- Gravberg- Kallmora- Hättjärn -Leksand.
Efter den här dagen ska vi ha hittat olika fossil, slagkäglor, olja i kalksten
och en massa annat typiskt för Siljansringen
Onsdag: Gruvbesök kring Leksand. Slättberg- Kuså- Grönsjöberg- Falun-
Långtäkt. Här blir det besök i nickelgruvor, kopparguvor och zinkgruvor och
varphögar. Dagen avslutas med besök hos vår guide Emil Gregori i Långtäkt där
vi får del av hans samlade verk.
Torsdag: Besök i Ludvika geologimuseum - Skisshyttan -Stollberg -V. Silvberg.
Även den här dagen kan bjuda på både fossil och varphögar med malmmineral
och vi hoppas i synnerhet på fynd av gedrit.
Fredag: Porfyrer i Älvdalen och Blyberg och sandsten i Mångsbodarna samt
Horrmund och Siksjöberg.
Lördag: Reservdag/resdag
Vi kommer att åka med en minibuss och egna bilar. Det blir maximalt 25 deltagare.
Vi har redan en preliminär lista med 15- 16 anmälda och det blir en intressant
resa med Västerbottens amarörgeologer.
Kostnaderna för boendet är 240:- /natt och vi bor i vandrarhem. Den första dagen
bjuder Antti på välkomstmiddag i sitt hem i Heden och på onsdagen blir det förplägnad
på kvällen hos Emil Gregori. Vi kommer att ta upp en gemensam avgift
för exkursionsguider och annat material på ca 200:-. I övrigt är det egna matkostnader,
resan och inköp som kan kräva pengar.
Anmälan preliminär kan göras till Anders Brundin 090 186065 eller Torbjörn
Jonsson
070 6563612.
Den slutliga anmälan ska vi ha senast den 4 juni 2012.

PS. Det blir en träff för Dalaresenärerna preliminärt den 7 juni kl 19 på lokalen för att dela ut material och gå igenom mer detaljer. Träffen ingår i studiecirkeln som en del redan deltagit flera gånger i. DS

| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2001- GeoNord