ÅRSMÖTE VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

© Antti Hulterström bilder och text.

Fredagen den 16 mars 2007 klockan 19.00 var det åter dags för årsmöte på Västra Idrottsallén 4 på Haga.
Förutom Årsmötesförhandlingarna så blev det storfika, lotteri och Torbjörn berättade och visade video om ras och skred ur ett geologiskt perspektiv.
Som nästan alla årsmötet bakåt i tiden så var det fullt hus även i år. Extra stolar fick tas in.
Föreningen har en duktig valberedning som även i år hade förberett arbetet med att få fram nya styrelsemedlemmar.

Birgit Wiklund hade tidigt aviserat att hon gärna ville lämna ordförandeklubban till någon annan föreningsmedlem. Det primära skälet var att hon numera tillverkar smycken av mycket hög kvalitet, med en allt större kundkrets och att tiden nu inte räckte till längre.
Däremot ville hon gärna vara kvar i styrelsen och hjälpa till när så behövdes.

Torbjörn Jonsson och Birgit Wiklund diskuterar dagordningen.
Dags att köra igång. Föreningens revisor Lennart Widmark till höger.
Alla årsmöten är alltid välbesökta.
Några av årsmötesdeltagarna.
Torbjörn Jonsson tackar Birgit för allt arbete hon lagt ner på föreningen.
Föreningens nye ordförande Berthold Johannson pratar med Lars-Erik Ravendrot
Årsmötet är nu över och då är det dags för fika.
Och det där med mineralotteri drar alltid. Men vilken skall jag välja.
Kan du ge ett bra förslag frågar Berthold.
Det där ser ut att vara intressant.
 

År 1999 valdes Birgit in i styrelsen och började lämna bidrag till den framtida utvecklingen. Från en renodlad styrelsepost blev hon år 2000 vice ordförande fram till 2001 för att år 2002 bli kassör.
Jorge Alves lämnade över ordförande klubban till Birgit år 2003 och i år tyckte Birgit att det var dags att lämna över klubban  till en ny ordförande som blev Berthold Johansson. Berthold är bergssprängare till profession och har eget företag Explosiva Varor AB.
Birgit växte snabbt in i rollen att vara ordförande och drev igenom en omfattande kursverksamhet i samarbete med NBV, varvid föreningens ekonomi förbättrades radikalt.
Kursverksamheten har också medfört att föreningen fått nya medlemmar som i framtiden borgar för en fortsatt aktiv föreningsverksamhet.
Föreningen blev nu allt mer synlig med aktiviteter så som Geologins Dag, Naturens dag och utställning på bibliotek och besök till skolor för att nämna några saker.©2001- GeoNord