VÄSTERBOTTENS AMATÖRGEOLOGER

MINERAL EXKURSION TILL ALNÖN

DEN 1 SEPTEMBER 2001

© Antti Hulterström

Västerbottens Amatörgeologer hade ett samarrangemang med Sundsvalls Geologiska Sällskap, samt också medlemmar från Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap, som kom till exkursionen.

Sven, som är ordförande i Sundsvallsföreningen och skymtar fram lite till höger hade en lång redogörelse över Alnögeologin och de ovanliga bergarter och mineral man kan hitta där.

I bakgrunden kan man se bilder som illustrerar de geologiska processerna samt på bordet fanns prover på bergarter och mineral.

Alnöintrusionen, som är delar av en kraterexplosion med en uppskattad ålder av 562 milj år, visar en rikedom på sällsynta mineral och man har beskrivit mer än 70 där många är ytterst sällsynta.

Alnöbergarternas nomenklatur är mycket invecklad . Man pratar om :

  • Feniter
  • Pyroxenit
  • Nefelinsyenit
  • Sövit
  • Okait
  • Alkivit
  • Beforsit
  • Alnöit
  • Kimberlit

Den första exkurisonplatsen, bilden till vänster, var Smedsgården som visar Sövit och smala gångar av magnetit, wollastonit, röd trakyt och glimmer.

Exkursionen fortsatte till Stavsätt som är en gammal skärpning av järnmalm i pyroxenit, som genomvävs av söviter. Vackra kristaller (oktaedrar) av titanomagnetit är möjliga att hitta.

Färden forsatte sedan till en klassisk geologisk lokal med en stor häll av nefelinsyenit (malignit) och ijolit, där man parkerar bilarna för att ta sig till Ås brygga. Alla kunde hitta små lösa bitar att ta med sig den egna samlingen.

Ås brygga är också en geologisk lokal och det är inte tillåtet att göra åverkan. Vad som gör platsen intressant är att hela bryggan är uppbyggd av bergarter från hela Alnöintrusionen. Spåren efter skadegörelse av amatörgeologer val klart synliga där ett kimberlitblock slagits sönder och gropar markerade var andra block en gång funnits.

Ypperliga exemplar av vacker sövit, jacupirangit, kimberlit, fonolit kunde ses överallt.

MERA OM ALNÖTUREN


| Första sidan | Styrelsen | Tjänster som föreningen håller med | Föreningens aktiviteter | In English |
| Verksamhetsberättelse | Årsmötesprotokoll |
| Till GeoNord |


©2000-04 GeoNord