TORSDAGSMÖTE I NOVEMBER

© Antti Hulterström samt alla bilder.

Höstens första torsdagsmöte i oktober blev en glad överraskning när uppslutningen blev så stor att alla knappt fick plats trots att vi inte hade satt upp något föredrag.
Samma inträffade igen en månad senare då möteslokalen blev full med medlemmar och extra stolar måste plockas fram.

Mötet den 24 november handlade om i fall det fanns ett samband mellan växter och mineral.

Torbjörn hade kontaktat en kollega på universitetet som ägnat en stor del av sitt liv på att kartlägga växtligheten i Västerbotten och då med hänsyn taget till växtmiljön beroende på vilken berggrund som fanns i området.
Stefan Eriksson gjorde en mycket ingående redogörelse över kartläggningsarbetet han och hans medarbetare gjort.

Vad som styr vilka växter som trivs i en viss miljö är egentligen markens Ph-värde.

Kalk och dolomitrik berggrund drar till sig rik växtlighet bl.a. många orkidéer exempelvis skogsfrun. Dvärglummer och polarvide föredrar båda fuktig, kalkhaltig mark. På kalkhaltig mark är vidare fjällgentianan ganska vanlig.
Bergrund med mycket serpentin och ultrabasisk sammansättning som ofta innehållande nickel, koppar och krom och andra giftiga ämnen är en svår miljö för växter. Men inget är omöjligt för vissa nejlikor trivs alldeles utmärkt ex serpentinnejlikan, eller spenslig fjällnejlika.

Så då kom vi fram till frågan om det där med koppar och den lilla nejlikan viscaria alpina som gett namnet till kopparfyndigheten och gruvan Viscaria i Kiruna, numera nedlagd.
Den har en hög tolerans mot metaller i allmänhet och koppar i synnerhet. Detta gör att den klarar att leva där inte så många andra arter gör det. Faktum är att den klarar höga metallhalter bättre än konkurrens med andra växter och därför oftast syns växa ensam. Men viscaria nejlikan kan inte generellt användas som indikator på att vi har en kopparfyndighet som skall rapporteras till kommande års Mineraljakt. Då blir du lurad.

Stefan Eriksson avtackas av Birgit och Torbjörn.

Kvällen blev mycket givande och avslutades med storfika och det numera stående lotteriet där ALLA vinner.

Nu gäller det att hålla reda på alla nummer.

Det är alltid lika svårt att välja rätt.

Periodvis blev det rena slagsmålet kring stufferna.©2001- GeoNord